Правила проведення статистичного дослідження ринку медичного туризму України (далі — Опитування та Правила відповідно)

ОРГАНІЗАТОР та ЗАМОВНИК Опитування: ГС Українська Асоціація Медичного туризму (УАМТ)

ПЕРІОД: 05 грудня 2019 року -15 лютого 2020 року;

ГЕОГРАФІЯ: українські та міжнародні організації, які працюють в сфері медичного/оздоровчого туризму.

* За винятком території, яку визнано тимчасово окупованою, а саме території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, у зв’язку з ухваленням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також низки населених пунктів на території Донецької й Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», який підписали 13 квітня 2014 р., і Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької й Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015, № 254-VIII).

Правила цього Опитування розміщено на сторінці за адресою: https://uamt.com.ua/UA/deyatelnost-uk/statystychne-doslidzhennia-rynku-medychnoho-turyzmu-ukrainy.html

1. Участь в Опитуванні

1.1. профільні українські та закордонні організації та фізичні особи, зокрема:

• приватні клініки;

• медичні центри;

• санаторії та курорти;

• центри Spa&Wellness;

• спеціалізовані медичні портали;

• провайдери та агенції медичного туризму;

• державні ЛПУ;

• туристичні компанії;

• профільні закордонні асоціації медичного туризму;

• лікарі;

• МОЗ та представники профільних відділів посольств різних країн.

1.2. Учасник Опитування, беручи участь у Опитуванні, підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами та свою повну й безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил (зокрема механізму, порядку й інших умов проведення Опитування) або відмова Учасника від їхнього належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Опитуванні.

1.3. Не мають права брати участь в Опитуванні:

1.3.1 Працівники й представники Організатора та будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Опитування та їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

1.3.2. Учасниками Опитування не визнаються й не мають права брати участь в Опитуванні особи, які не відповідають вимогам, викладеним у п. 1.1 цих Правил, та/або особи, згадані в п. 1.3 цих Правил.

1.4. Учасники Опитування під час участі в Опитуванні зобов’язуються:

1.4.1. Дотримуватися вимог цих Правил і норм чинного законодавства України.

1.4.2. Свідомо не завдавати незручностей і не чинити перешкод іншим Учасникам Опитування.

1.4.3. Не чинити дій, які ставлять під сумнів правочинність і добросовісність участі такого Учасника в Опитуванні.

1.4.4. Указувати повні, коректні й правдиві відомості, які визначають ці Правила.

1.4.5. Дотримуватися правил користування Сайтом.

1.5. Організатор Опитування не зобов’язаний перевіряти правоздатність і/або дієздатність Учасників Опитування.

 

2. Період проведення Опитування

2.1. Загальний період проведення Опитування — з 05 грудня 2019 року по 15 лютого 2020 року (далі за текстом — Період проведення Опитування).

2.2. Організатор Опитування має право змінити Період проведення Опитування, Територію проведення Опитування, а також інші умови проведення цього Опитування за умови попередження про такі зміни через повідомлення на сторінці сайту.

 

3. Умови участі в Опитуванні

3.1. Для того щоб узяти участь в Опитуванні потрібно:

3.1.1. Повідомити Організатора про намір взяти участь в Опитуванні будь-яким з способів комунікації:

3.1.1.1. За номерами телефонів: +38 (044) 541 09 79 або +38 (050) 330 50 19 або +38 (067) 692 66 82

3.1.1.2. Шляхом направлення листа на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3.1.1.3. Шляхом заповнення заявки-згоди на проведення Опитування на офіційному сайті Організатора https://uamt.com.ua/UA/

Заповнити ТУТ

3.2. Після затвердження заявки Організатором, на електронну пошту Учасника Опитування буде надіслано посилання на Анкету для заповнення в електронному форматі

3.3. Учасник Опитування заповнює Анкету, після чого вона обробляється Організатором.

3.4. Організатор залишає за собою право на уточнення деяких питань Анкети при потребі конкретизації відповіді Учасника Опитування.

 

4. Інші умови

4.1 Лише один коментар кожного учасника опитування може бути зафіксованим, а також відібраним до результатів вибірки дослідження.

4.2 Організатор на власний розсуд може змінювати правила і методологію дослідження та приймати рішення щодо способу обробки його результатів.

4.3. Усі результати Опитування та/або рішення Організатора є остаточними й оскарженню не підлягають.

4.4. Усі Учасники своєю участю в Опитуванні автоматично погоджуються з перерахованими в цих Правилах умовами й підтверджують, що згодні їх дотримуватися.

4.5. Беручи участь в Опитуванні, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації Організатором з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

4.6. Участь в Опитуванні автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Опитування з даними Правилами. Порушення Учасником Опитування цих Правил або відмова Учасника Опитування від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Опитуванні. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.