05.11.2015 

м. Київ                                                                                                         

05.11.2015 відбулося друге засідання Комітету з питань міжнародного співробітництва та медичного туризму. Серед учасників були представники громадських об’єднань, які обрали даний Комітет як основний, так  і додатковий.

Серед основних питань порядку денного було обговорення плану роботи Комітету на грудень 2015р та 2016р, розгляд пропозиції щодо організації роботи  Комітету з питань відновлення та реабілітації та Комітету з питань благодійництва в охороні здоров’я як підкомітетів Комітету з питань міжнародного співробітництва та медичного туризму, інші поточні питання.

До попередньо обговореного плану учасниками засідання були внесені пропозиції стосовно включення в план роботи Комітету додаткових заходів, а саме:

-          організація та проведення заходів в галузі медичного менеджменту;

-          організація та проведення заходів, націлених на покращення імплементації реформ в сфері охорони здоров’я;

-          реалізація програм, націлених на активне залучення інвестицій в медичну сферу;

-          розвиток міжнародних відносин у медичній сфері між Україною та іншими країнами;

-          організація та проведення освітніх програм та семінарів для лікарів з залученням міжнародних спеціалістів;

-          програми стажування для українських лікарів за кордоном;

-          проведення майстер-класів з актуальних та інноваційних питань медицини провідними українськими та закордонними лікарями – експертами.

Також, учасниками було запропоновано проведення круглих столів на тему розвитку міжнародної співпраці та медичного туризму як в Україні, так і за кордоном.

Під час обговорення другого пункту порядку денного було вирішено організувати роботу  Комітету з питань відновлення та реабілітації та Комітету з питань благодійництва в охороні здоров’я як підкомітетів Комітету з питань міжнародного співробітництва та медичного туризму.

Всі учасники засідання погодились надіслати до 16 листопада свої додаткові пропозиції для внесення до плану робіт Комітету з питань міжнародного співробітництва та медичного туризму на грудень 2015р та 2016р. Також було запропоновано учасникам підкомітетів надіслати свої пропозиції щодо організації роботи своїх груп.

Учасниками було акцентовано на важливості включення в план робіт питань, пов’язаних з  медичним менеджментом, впровадженням освітніх програм, реабілітації, проведення реформ із залученням додаткових інвестицій.