Прес – реліз чергового засідання Комісії з питань розвитку медичного туризму при Громадській Раді МОЗ України.

29 квітня 2014 р. м.Київ

Тема засідання: «Легалізація ринку послуг медичного туризму при роботі туристичних операторів»
На засіданні були присутні як члени Комісії, так і запрошені особи, зацікавлені в розвитку даної галузі, що об’єдналися у єдину робочу групу.

На сьогодні в Україні у сфері медичного туризму спостерігаються наступні тенденції: збільшення потоку медичних туристів, що, в свою чергу, призводить до активної зацікавленості учасників туристичного ринку цим сегментом, активного відкриття відділів медичного туризму, як у складі туристичних операторів, так і туристичних агентів. Внаслідок відсутності необхідної освіти, кваліфікації у працівників туристичної галузі та відсутності контролю за якістю надання послуг, спостерігається високий ризик для пацієнтів.

Усі члени засідання погодилися з тим, що оскільки медичний туризм – відносно новий для України сегмент туристичного ринку, безпосередньо пов'язаний зі здоров’ям та життям людей, він має представляти собою окрему правову категорію. 

Стаття 4 Закону України про туризм дає класифікацію видів туризму, серед яких є «лікувально-оздоровчий», однак при отриманні ліцензії майбутній туроператор не вказує якого роду послуги будуть надаватися, тому медичний туризм ніяк не регламентований на законодавчому рівні.

Також українське правове поле не охоплює таке поняття як «туристичний агент», що працює в сфері медичного туризму. Зрозуміло, що діяльність таких суб’єктів господарювання має базуватися на добросовісності, чесності, відповідальності, розумінні особливостей надання медичних послуг, але держава та громадськість повинні контролювати цей процес.

Тому актуальність теми засідання полягає у необхідності створення нових та вдосконалення існуючих правових регламентацій щодо діяльності туристичних операторів та туристичних агентів у сфері медичного туризму.

На обговоренні учасники робочої групи визначили ряд основних та другорядних гравців ринку медичного туризму, вплив туристичних агентств, громадських організацій, асоціацій, міністерств та відомств на формування та диригування галузі. Особливу увагу звернули на тісну співпрацю з МОЗ України, Міністерством Юстиції та Міністерством культури та туризму України, як одних з найважливіших важелів впливу на легалізацію діяльності суб’єктів медичного туризму, шляхом внесення відповідних змін до законодавства України. Не обійшли стороною й таке болюче для України питання як медичне страхування, яке також знаходиться на стадії становлення і поки що не викликає у потенційних клієнтів довіри. Це обумовлює досить часті проблемні ситуації з українськими пацієнтами за кордоном. Також члени комісії охоче ділилися власним досвідом співпраці з туристичними агентствами, іноземними асоціаціями медичного туризму, з благодійними фондами; їх слушні пропозиції та рекомендації уважно вислуховувалися, аналізувалися та враховувалися при визначенні основних напрямків роботи комісії.

Шляхом колегіальної дискусії було висунуто певні ключові питання для подальшого обговорення та вирішення робочою групою.
Запрошуємо всіх охочих долучитися до діяльності робочої групи та висунути власні пропозиції щодо конкретних шляхів вирішення даних питань, які безсумнівно будуть сприяти легалізації ринку послуг медичного туризму при роботі туристичних операторів.

 

Голова комісії, президент ГО «Українська Асоціація Медичного Туризму»

Янишевська В.В.