Громадська Рада при Міністерстві охорони здоров'я України є постійно діючим колегіальним виборним громадським консультативно-дорадчим і наглядово-експертним органом, утвореним для забезпечення дієвої участі громадян в управлінні державними справами, співпраці між Міністерством охорони здоров'я України та інститутами громадянського суспільства на засадах доброго партнерства, здійснення громадського контролю за діяльністю МОЗ України, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я.

 

Перелік Комісій ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МОЗ УКРАЇНИ,

та їх  склад у 2012-2013 роках, станом на 20.12.2013р.

 

 1. Правова комісія

 2. З організаційно-правового забезпечення діяльності Ради

 3. З міжнародних відносин

 4. З питань благодійності у сфері охорони здоров’я

 5. З питань державних закупівель та боротьби з корупцією

 6. З питань реформування системи охорони здоров’я

 7. З питань захисту інтересів медичних працівників, освіти, науки та кадрової політики в охороні здоров’я

 8. З питань діяльності фармацевтичної галузі

 9. З питань захисту інтересів пацієнтів

 10. З питань подолання проблем соціально небезпечних хвороб, залежностей та їх наслідків

 11. З питань вдосконалення системи медичного забезпечення інвалідів, ветеранів та соціально незахищених верств населення

 12. З профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя

 13. З питань відновлювання та реабілітації

 14. З питань співробітництва із ЗМІ, комунікацій та звернень

 15.  З питань етики та біоетики

 16.  З питань розвитку медичного туризму

 • ГОЛУБЕНКО Олексій Олексійович, представник Молодіжної громадської організації «Мистецька платформа».

 • ДАЩЕНКО Аліна Вікторівна, віце-президент громадської організації «Асоціація Лікарів Медичного Туризму».

 • КРАВЧЕНКО Раїса Іванівна, виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації "Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю".

 • ЯНИШЕВСЬКА Віолетта Володимирівна, президент громадської спілки "Українська Асоціація Медичного Туризму".

 • ЯЩЕНКО Лариса Олександрівна, президент Всеукраїнської громадської організації жінок-інвалідів «ДОННА».

    17.  З медико-екологічних питань